Szakmai cikkek, hírek

Kell a segítség, a támogatás

Sajnos, jelenleg a tanórai, tantervi követelmények nem fedik le a felvételi követelményeket. Másképp kell teljesíteni, addig sose látott feladattípusokkal találkozhat a nyolcadikos diák.

Sok esetben már a felső tagozat kezdetén latolgatni kezdjük gyermekeink továbbtanulási lehetőségeit. Mi érdekli, milyen képességei vannak, melyik iskoláról mit lehet hallani, nézegetjük az évenként megjelenő középiskolai rangsorokat. És ha voltunk olyan szerencsések, hogy alsó tagozatban nem kellett magántanárra költenünk, bizony eljön az elkerülhetetlen, külső segítséget kell igénybe vennünk, ha szeretnénk az év végi osztályzatokat feltornázni vagy megtartani. Aztán végül pedig, ha az év végi jegyekkel nincs gond kezdhetünk aggódni a felvételi miatt, mert abban biztosak lehetünk, hogy ennek az erőpróbának felkészülés, előkészítés, gyakorlás nélkül sokkal nehezebben, kevésbé eredményesen fog gyermekünk megfeleni.

Sajnos, jelenleg a tanórai, tantervi követelmények nem fedik le a felvételi követelményeket. Másképp kell teljesíteni, addig sose látott feladattípusokkal találkozhat a nyolcadikos diák. Persze át kell ismételni a tananyagot is, hiszen ki emlékszik már az ötödikes nyelvtanra?! De ez még nem elég - bár ez sem kis feladat. A legutóbbi felvételi (2018.) után sok szülő felháborodott, hogy a bemagolt zöngés-zöngétlen mássalhangzók helyett egy Lackfi János verssel kapcsolatos értelmező elemzés volt a feladat. Ezeken felül rutinra kell szert tenni, ami abban a sok mindent eldöntő 2x45 percben sok pontot jelent. Igen, döntő jelentősége van a vágyott középiskolába bejutás tekintetében. Helyes ez? Nem. Azonban ezek tények, és nem dughatjuk homokba a fejünket, mert gyorsan eltelik az első félév, és elérkezik a központi felvételi vizsga napja.

Pontszámítás, ponthatárok

Neked hány pontod lett? - hangzik el sokszor a központi írásbeli felvételik után, és kezdődnek az esélylatolgatások.

A középiskolai felvételi eredményessége pontokban mérendő. Többféle variáció lehetséges. Alapesetben az általános iskolából a hetedik év végi és a nyolcadik félévi tanulmányi eredményekből jön ki 50 pont, a következő tantárgyak beszámításával: irodalom, nyelvtan, matematika, történelem, idegen nyelv. Tantárgyanként 5 pont a maximum. A felvételin magyarból és matekból is 50-50 pontot lehet szerezni, így ez maximum 150 pont eddig. További pontok a szóbelin kaphatók - itt középiskolánként nagy eltérések vannak, de általában összesen 50 pont szerezhető, 25 magyarból, és 25 matekból. Tehát 200 pontnál tartunk.

Előfordul több középiskolánál, hogy már 5. évfolyamtól számítják az év végi osztályzatokat, egészen 8. félévig. Bizonyos szakokra pedig egyéb tantárgyakat is figyelembe vesznek, amely tantárgyakból esetleg szóbeli vizsgát is kell tenni, és az is előfordulhat, hogy felvételi beszélgetésen vesz részt a tanuló, ahol felmérhetik idegen nyelv tudását is.
Az internetet böngészve sem könnyű eligazodni a különböző rendszerekben, illetve az évenként változó ponthatárok között. Érdemes az iskolák honlapját figyelni és tájékozódni az aktuális követelményeikről. Az általános iskolák nyolcadik évfolyamon, ősszel tájékoztatót tartanak, ahol minden általános kérdésre választ lehet kapni, és jobb esetben a gimnáziumok, szakgimnáziumok és egyéb középiskolák képviselői is megjelennek és bemutatják saját intézményüket.